Ouderportaal

Methoden

Methoden

De inhoud bij de opvang

In het pedagogisch werkplan wordt aangegeven wat de medewerkers dagelijks doen, hoe zij het doen en waarom zij het doen. Het plan wordt voortdurend ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld. Aangesloten wordt bij de zone van de naaste ontwikkeling, de belevingswereld van het kind, de bevordering van de interactievaardigheden etc. Bijzondere methodieken helpen daarbij, zoals:

Uk en Puk

De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Uk en Puk’. In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.

LOGO 3000

Deze methode is gericht op het uitbreiden van de woordenschatontwikkeling.

Samen met de onderwijsafdeling werken we met het project ‘LOGO 3000’. Het doel van dit project is dat jonge kinderen 3.000 extra woorden leren. Tijdens speciale ouderbijeenkomsten leren ouders welke nieuwe woorden in een periode centraal staan.
Zij krijgen materialen, kleurplaten, woordkaarten en liedjes waarmee ze thuis spelenderwijs met hun kind kunnen oefenen. De aanpak en het materiaal voor ouders sluiten aan bij de activiteiten in de groepen.

Boekstart

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Informatie daarover kunt u vragen in de bibliotheek van het kindcentrum.