Ouderportaal

Methoden

Methoden

De inhoud bij de opvang

In het pedagogisch werkplan wordt aangegeven wat de medewerkers dagelijks doen, hoe zij het doen en waarom zij het doen. Het plan wordt voortdurend ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld. Aangesloten wordt bij de zone van de naaste ontwikkeling, de belevingswereld van het kind, de bevordering van de interactievaardigheden etc. Bijzondere methodieken helpen daarbij, zoals:
- ‘Samen digiTAAL’ 
- ‘Uk en Puk’ 
- ‘LOGO 3000’ 
- ‘Boekstart’ 
- ‘Kinderen en hun sociale talenten’ 
- ‘Doenkids’ (voor de BSO)