Ouderportaal

Openingstijden

Openingstijden

Hele dagopvang

Hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. 

Informatie over verlengingsmogelijkheden bij de opvang kunt u inwinnen bij Shauna Jansen. Het is mogelijk dat hele dagopvang kan worden afgenomen voor 40 weken, dus zonder de schoolvakanties.

Peuteropvang

De openingstijden van De Groeibriljant en De Gouden Koets zijn als volgt:

maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.15 tot 12.00 uur
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.15 tot 15.45 uur
woensdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur


BSO

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar* geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur*. In de schoolvakanties is er vakantieopvang en op sluitingsdagen van school buiten de schoolvakanties kunt u gebruik maken van BSO-plus opvang.

(LET OP: extra BSO vanwege vakantieopvang of andere sluitingsdagen (studiedagen in het onderwijs) moet apart worden aangevraagd. Ook zijn er extra kosten aan verbonden.)  

De buitenschoolse opvang in het kindcentrum voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de buitenschoolse opvang is het LRK nummer: 819445010. Inschrijving en betaling voor de BSO verlopen via het servicebureau van Un1ek, telefoon 010 – 4 35 56 11.  
U kunt Kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Op de website van Un1ek (www.Un1ek.nl )vindt u alle tarieven. 
 
* Informatie over verlengingsmogelijkheden bij de BSO kunt u inwinnen bij Shauna Jansen. 

* m.u.v. nationale en algemeen erkende feestdagen.

Schooltijden groep 1 t/m 8: 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  08.30 uur – 14.00 uur. Alle dagen zijn even lang. De kinderen eten tussen de middag met hun juf of meester in de groep. Uitgangspunt is dat de lunch wordt verzorgd door het kindcentrum. 

De schooldeuren worden ruim voor aanvang geopend, zodat alle kinderen op tijd binnen kunnen zijn. Tussen 8.10 uur en 8.15 uur zijn kinderen welkom om te ontbijten. 

Voor en na schooltijd kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang en/of van naschoolse opvang.