Ouderportaal

Openingstijden

Openingstijden

BSO
De buitenschoolse opvang in Kindcentrum Prins Willem Alexander is 52 weken per jaar* geopend op maandag tot en met vrijdag. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. De naschoolse opvang is open tot 18.30 uur. In de schoolvakanties is er vakantieopvang van 07.30 tot 18.30 uur. Op sluitingsdagen van school buiten de schoolvakanties kunt u gebruik maken van BSO-plus opvang.

Schooltijden groep 1 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  08.30 uur – 14.00 uur. Alle dagen zijn even lang.

De kinderen moeten een lunchpakketje meenemen en eten tussen de middag met hun juf of meester in de groep.

De schooldeuren worden ruim voor aanvang geopend, zodat alle kinderen op tijd binnen kunnen zijn.

Voor en na schooltijd kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang en/of van naschoolse opvang.

Hele dagopvang
Hele dagopvang is mogelijk vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. Nadere informatie over verlenging van de opvangtijden kunt u inwinnen bij Shauna Jansen.

* m.u.v. nationale en algemeen erkende feestdagen.

Peuteropvang
De openingstijden van De Groeibriljant en De Gouden Koets zijn als volgt:

maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.15 tot 12.00 uur
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.15 tot 15.45 uur
woensdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur