Ouderportaal

Lid worden

Lid worden

Alle kinderen van de basisschool in Kindcentrum Prins Willem Alexander krijgen via school een bibliotheeklidmaatschap waarmee tijdens schooltijden boeken geleend kunnen worden. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal, de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang lenen ook materialen voor de kinderen in de groep via een groepspas.

Wanneer kinderen na schooltijd een boek willen lenen om thuis te lezen, kan dit via een jeugdabonnement. Voor kinderen is het bibliotheeklidmaatschap gratis.
Op deze pas kunnen zonder extra kosten boeken/tijdschriften en luisterboeken voor drie weken geleend worden.

Lid worden kan eenvoudig aan de balie van de bibliotheek. Neemt u dan wel een geldig legitimatiebewijs mee. Ook kunt u dit doen via de website van de bibliotheek.

Een overzicht van de uitleenvoorwaarden en tarieven vindt u in de bibliotheek en op de website van de Bibliotheek de Plataan.