Ouderportaal

Aardbeving

Aardbeving

Turkije en Syrië zijn getroffen door een afschuwelijke aardbeving. 
Heel veel ouders en kinderen van ons Kindcentrum hebben familie, 
vrienden en kennissen in de getroffen gebieden.
Verdriet, angst en onzekerheid spelen een grote rol. 
Elk uur is spannend.
We leven met hen mee en wensen veel kracht en sterkte toe!

Graag wijzen we u op Giro 555 van het Rode Kruis.