Ouderportaal

Promo IKC Raad

Promo IKC Raad

Beste ouders,

Binnen ons kindcentrum hebben we ook een IKC Raad. Via de IKC Raad kunt u meepraten en meebeslissen over alles wat met het kindcentrum te maken heeft.

De IKC Raad wordt vertegenwoordigd door ouders en door het personeel van het kindcentrum. Op dit moment bestaat de IKC-Raad uit de volgende personen:

- Jeroen Booister: leerkracht groep 5

- Rolf Bleeker: vader van Valentijn (groep 7) en Isabel (groep 6)

- Channa Koree: pedagogisch medewerker peuterspeelzaal

- Michel van Baggum-Penders: pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang

- Ellen Cleiren – Bojovic: moeder van Danic (groep 4) en Matea (groep 6)

- Jessica Langendoen- leerkracht groep 1/2

 

Wanneer u suggesties of ideeën heeft voor de IKC Raad, of wanneer u zaken kwijt wilt waarvan u vindt dat ze in de IKC Raad besproken moeten worden, dan kunt u contact opnemen met een van de leden. Ook kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: ikcraad@kindcentrumpwa.nl

Lijkt het u ook leuk om de IKC-Raad komen te versterken? Momenteel zijn we nog op zoek naar een ouder van de opvang. Heeft u interesse hierin of wilt u meer weten wat dit precies inhoudt? Spreek ons aan of stuur een mail!