Ouderportaal

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Wij zullen daarover in februari 2021 schriftelijk adviseren. Dat kiezen en adviseren zijn moeilijke zaken.
Bij het adviseren gebruiken we vooral de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. Met dat advies kunnen ouders hun kinderen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken vinden plaats in de week van 14 en 21 februari 2022.
De Centrale Eindtoets (IEP) wordt afgenomen op 20 en 21 april 2021.

Het schooladvies is leidend voor de inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs.
Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het advies, veranderen we het advies niet.
Is de uitslag hoger, dan wordt het advies heroverwogen.

Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen.
We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. Daarnaast zijn er in de weken van 15 t/m 26 november 2021 informatiebijeenkomsten over het voortgezet onderwijs.

De uitstroom van de leerlingen van de groepen 8 in het schooljaar 2020-2021 was als volgt:

Aantal schoolverlaters: 63

Type onderwijs Aantal leerlingen
praktijkonderwijs 1
vmbo basisberoepsgericht 5
vmbo basis-kaderberoepsgericht 4
vmbo kaderberoepsgericht 5
vmbo kaderberoepsgericht/mavo 6
mavo 11
mavo/havo 7
havo 11
havo/vwo 5
vwo 8


De afscheidsavond voor de groepen 8 is gepland op 5 juli 2021.