Ouderportaal

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. In november 2022 zijn er groepsdagen in de groepen 8. Tijdens die dagen zijn er ook voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders over het voortgezet onderwijs.
Aan het einde van groep 7 ontvangen de ouders een voorlopig advies bij het zomerrapport. 
Voor de ouders van de groepen 7 zijn er speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het
voortgezet onderwijs tijdens de groepsdagen januari 2023.

Het eigenlijke advies wordt in groep 8 gegeven. 
Dit schooljaar wordt het advies op 8 februari 2023 schriftelijk gegeven.

Dat kiezen en adviseren zijn moeilijke zaken. Bij het adviseren gebruiken we vooral de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. Daarnaast wordt in oktober 2022 de ADIT (Adaptieve intelligentietoets) 
afgenomen, die de mogelijkheden van het kind vergelijkt met de resultaten. 
Met dat advies kunnen ouders hun kinderen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs.

De adviesgesprekken vinden plaats in de twee weken na 8 februari 2023.
De Centrale Eindtoets voor het basisonderwijs (bij ons 'IEP') wordt afgenomen op 18 en 19 april 2023. Op 11 april 2023 is er een speciale voorlichtingsbijeenkomst voor 
ouders over de IEP-toets in de ouderkamer.

Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen. We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. 

Het schooladvies is leidend voor de inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs.
Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het advies, veranderen we het advies niet.
Is de uitslag hoger, dan wordt het advies altijd heroverwogen.

De uitstroom van de leerlingen van de groepen 8 in het schooljaar 2021-2022 was als volgt:

Aantal schoolverlaters: 52

Type onderwijs Aantal leerlingen
praktijkonderwijs 0
vmbo basisberoepsgericht 2
vmbo basis-kaderberoepsgericht 6
vmbo kaderberoepsgericht 2
vmbo kaderberoepsgericht/mavo 7
mavo 9
mavo/havo 9
havo 5
havo/vwo 2
vwo 10


De afscheidsavond voor de groepen 8 is gepland op dinsdag 4 juli 2023.
De week ervoor staat in het teken van een bijzondere afsluiting van de basisschoolperiode. We noemen die week ‘De Week van Groep 8’. Een bezoek aan De Efteling vormt één van de hoogtepunten.